رویه های ارسال سفارش

سبد خرید شما خالی است.

بعد از تکمیل سفارش و تایید نهایی آن در صورتی که مبلغ فاکتور بالای دویست هزار تومان باشد کالا به صورت رایگان توسط شرکتهای طرف قرار داد با بازار ،رایگان ،برای شما ارسال خواهد شد.

در صورتی که مبلغ فاکتور کمتر از دویست هزار تومان باشد هزینه ارسال کالا به عهده شما خواهد بود.