رویه های ارسال سفارش

بعد از تکمیل سفارش و تایید نهایی آن در صورتی که مبلغ فاکتور بالای دویست هزار تومان باشد کالا به صورت رایگان توسط شرکتهای طرف قرار داد با بازار ،رایگان ،برای شما ارسال خواهد شد.

در صورتی که مبلغ فاکتور کمتر از دویست هزار تومان باشد هزینه ارسال کالا به عهده شما خواهد بود.