ظروف پنج پارچه فریزی بامبو

کد کالا:: 

ابعاد ظروف از کوچک به بزرگ:

قطر 10سانتی متر عمق 4 سانتی متر 

قطر 12سانتی متر عمق 5 سانتی متر 

قطر 14سانتی متر عمق 6 سانتی متر 

قطر 16سانتی متر عمق 7 سانتی متر 

قطر 18سانتی متر عمق 8 سانتی متر 

360,000 ریال
امتیازات: 
0
No votes yet
تصویر: