استیل

مدل :
15-166689-15P
سطل زباله پدالدار 6 لیتری ســـــفـیـد بـــــراق
قیمت:
410,000 ریال
مدل :
15-166661-15P
سطل زباله پدالدار 6 لیتری سفید براق در استیل
قیمت:
520,000 ریال